Register now for FREE

menu

Login
Deutsch
Français
Nederlands
Français
English
Français

Forgot your password?

New Feature  Video-Call

Meet authentic people with serious intentions

A társkereső szolgáltatás tényleges használatához díjfizetéshez kötött előfizetés szükséges. Lemondás hiányában az előfizetés a választott előfizetési időszakkal megegyező időtartammal és díj ellenében automatikusan meghosszabbodik, és a meghosszabbított időszakra vonatkozó díjak automatikusan kerülnek terhelésre a fizetéshez használt bankkártyán. Az előfizetés részletes feltételeit itt találja meg.


I am

Looking for

error Please complete your data

As seen on...

Download the be2 app now:

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÁLTAL LEFOLYTATOTT ELJÁRÁS ÉS HATÁROZAT

Tájékoztatjuk, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Vj-19/2018. számon versenyfelügyeleti eljárást folytatott le társaságunkkal szemben.

A Gazdasági Versenyhivatal által a társaságunkkal szemben Vj-19/2018. számon lefolytatott eljárásban meghozott határozat rendelkező része a következőket tartalmazza:

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a be2 S.à.r.l. 2017. november 28-tól kezdődően a www.be2.hu weboldalon, valamint 2017. december 18-tól kezdődően a www.academicsingles.hu weboldalon elérhető online társkereső szolgáltatással kapcsolatban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg a következő magatartások által:

 1. a weboldalakon való regisztrációt, így a weboldalak használatát valótlanul ingyenesként népszerűsítette 2020. május 19-ig, miközben a szolgáltatásokhoz valóban díjmentesen csak korlátozott mértékben lehet hozzáférni, a társkeresés céljának megfelelő igénybevétel csak díjfizetéssel lehetséges
 2. megtévesztő módon tájékoztatja a fogyasztókat az általa nyújtott szolgáltatás időtartamáról, valamint az igénybevétel alatt fizetendő díjról, mivel a prémium előfizetés automatikus meghosszabbodására, valamint a meghosszabbított időtartam alatt fizetendő díjra vonatkozó, mind a szerződéses időtartamot, mind a díjat illetően alapvető tájékoztatás a megjelenítés módjából adódóan nem válik a fogyasztói észlelés részévé,
 3. a www.be2.hu weboldalon elérhető szolgáltatást a valótlan „Már 766.000 Regisztrált Tagunk bízott meg tudományos partnerkeresési módszerünkben!” állítással népszerűsítette honlapján 2020. május 18-ig, amivel megtévesztő módon tájékoztatta a fogyasztókat a szolgáltatását igénybe vevők számáról, mivel a tagok száma egy nemzetközi összesítés alapján történt,
 4. a szakmai gondosság követelményét sérti és egyben az ügyleti döntés torzítására alkalmas az a gyakorlata, ahogyan egyrészt a szolgáltatások igénybevételének alapvető feltételeit (a szolgáltatások reális megítéléséhez szükséges információkat) ismerteti, másrészt ahogyan a fogyasztói jelzéseket kezeli (a szolgáltatások tartalmának kialakítása és annak nyújtása, illetve a weboldalak működtetése során).

Az eljáró versenytanács arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a fenti B) és D) pont szerinti magatartását (elsősorban az érintett weboldalakon megjelenő, szerződéses feltételeken kívüli tájékoztatások közzétételével, kiegészítésével) módosítsa és 60 napon belül igazolja, hogy a módosítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül az érintett weboldalak nyitóoldalán tegyen közzé (legalább hat hónapos időtartamban, a jelen döntés www.gvh.hu honlapon való elérhetőségét és a határozati rendelkezést változtatás nélkül tartalmazó) helyreigazító nyilatkozatot, amit e-mail-ben vagy egyéb módon közvetlenül megküld minden jelenlegi és korábbi (de még jogszerűen elérhető) felhasználója számára is. Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül igazolja, hogy a fentiek szerinti helyreigazítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a be2 S.à.r.l.-t 1.600.000.000 Ft, azaz egymilliárd-hatszázmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács a fenti bírság mögöttes felelőseként az insparx GmbH (Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Németország) és az Interdate S.A. eljárás alá vont vállalkozásokat nevesíti, illetve ezen vállalkozásokat azonosítja a be2 S.à.r.l. eljárás alá vonttal egy vállalkozáscsoportba tartozóknak, így ha a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja, azaz a be2 S.à.r.l. önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel a vállalkozáscsoportnak ezen tagjait egyetemlegesen kötelezi a bírság, illetve annak be nem hajtott része megfizetésére.

A teljes határozat az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/dontesek/versenyhivatali_dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2018/vj019_2018_m_v&inline=true

Why be2 works

Find the one who’s right for you

 • The beginning of a loving relationship.

  Based on the results of be2’s scientific personality assessment, we will only introduce you to truly suitable individuals. Your test results, a description of your ideal partner, and our partner recommendations are free and without obligation.

 • Protecting your personal data.

  We ensure that your personal information and communication with your matches cannot be accessed by any outside party. In addition to this, only you get to decide who sees your pictures.

 • Getting to know someone has never been this simple.

  Take a look at your matches at your own pace. Comprehensive profiles help you discover common interests. Send a compliment, smile, or a personal message - we make it easy for you to take the first step!

brand new

Video calling!

Get to know someone new on a video call date
 • Trust. Get to know selected matches with a video call before a face-to-face meeting. Enjoy engaging conversations and laughter together in the comfort of your home with our video call feature!
 • Full control. With a video call, you decide who you want to talk to, how long the date will last and what information you will reveal to the other person. From your home or a coffee shop, you decide the next step!
 • Anonymity. Our members do not have access to your personal data and information. You decide what personal information to share and are always anonymous and protected on our site.
 • Secure. All contacts using our video call feature are protected with 128bit SSL encryption. Connection data and other personal details are not visible to third parties. Full anonymity is a top priority for us.
video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview

Find love in the Garden City

be2 Online Dating in Singapore

Finding love in Singapore can be difficult - with such a diverse populace the single population is growing daily. Busy lives make it difficult to slow down and find someone to share the beauty of the city. Thanks to online dating, finding love in Singapore is at your fingertips. Get started with be2.

*For privacy protection reasons we are using sample photos here.


Meet singles and find your perfect partner with be2!

Looking for a perfect partner whose personality truly matches yours? be2 is your definite choice! be2 offers serious reliable matchmaking service for Singapore singles.

be2’s personality test is the main core of our service, it is more than just dating! Upon completion of our personality test, you receive a comprehensive personality analysis and description of your ideal partner. You also receive immediately your first partner recommendations – free of charge. With more than 100 dedicated customer service agents fully qualified to answer any questions and help you make your search for true love enjoyable and fun !

Make your move! Find your love for life with be2 Singapore dating!

Finding love does not have to be so complicated! be2 is here for you to guide you through the process! We understand that the personality match is the key to a long and successful love relationship! be2 believes that finding true love is also a science. No matter if you are searching for singles in Bukit, singles in Merah, singles in Hougang, singles in Jurong West, or singles in Bedok, the powerful personality test helps you to find your perfect match!

Once you join our premium membership, We promise you to get at least 10 wonderful partner recommendations. There are also more dating tips for you on our Asian blog in Chinese, be2 is really aiming for helping you find the love of your life!

Don’t hesitate, make your move! Start your journey of love now at be2! Continue now with our free personality test


This website uses cookies to improve usability. By using the website, you agree to the use of cookies. You can find more information about cookies and their deactivation here.